Φόρμα επικοινωνίας για τους Προσωπικούς Ιατρούς.
Οδηγίες συμπλήρωσης.
Αναζήτηση μηνύματος.

* Υποχρεωτικά πεδία.


*


*
*
*
*
*


*


Για διευκρινήσεις σχετικά παρακαλούμε επικοινωνείτε με το Τμήμα Χάρτη Υγείας και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας.